REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-10 00:45
publikacja
2021-06-10 00:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zadanie_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Sfinks” „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. (ZWZ), informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. Emitent otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Sfinks, żądanie dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem. Treść żądania wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał i ich uzasadnieniem Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
żądanie_akcjonariuszy.pdfżądanie_akcjonariuszy.pdf załącznik do rb 24/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-06-10 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki