REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Przedłużenie umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

2023-05-30 13:09
publikacja
2023-05-30 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Przedłużenie umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku informuje, że dniu w 30 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu w sprawie złożonej Spółce oferty na przedłużenie umowy na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A., przyjęła ofertę Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS: 0000145852, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529 (Lista firm audytorskich prowadzona przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego) na badanie sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok sprawozdawczy 2023, 2024 i 2025 oraz przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze roku 2023, 2024 i 2025 oraz ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2023, 2024 i 2025.

We wcześniejszych latach ww. podmiot świadczył na rzecz Sfinks usługi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i usługę przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz usługę atestacyjną – oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółki publicznej za lata 2021 i 2022.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, jak również zgodnie z przyjętą polityką dotyczącą wyboru firmy audytorskiej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-05-30 Amir El Malla Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki