REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej

2023-08-08 14:28
publikacja
2023-08-08 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-08
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”, „Emitent”, „Sfinks”), w nawiązaniu do rb. 5/2023 z dnia 10.02.2023 r., dotyczącego przekazywania Informacji o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej, informuje, że za miesiąc lipiec 2023 r. wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, wyniosła ogółem 17,72 mln PLN i była realizowana przez 75 lokali. Oznacza to 8,0% wzrostu sprzedaży gastronomicznej netto w stosunku do lipca 2022 r., kiedy to wynosiła ona 16,41 mln PLN i była realizowana przez 82 lokale. W rachunku narastającym od stycznia do lipca sprzedaż gastronomiczna w 2023 r. wyniosła 107,56 mln PLN i wzrosła o 14,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wartość sprzedaży gastronomicznej netto zrealizowanej przez lokale porównywalne, czyli działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego (L2L), działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za miesiąc lipiec 2023 r. wyniosła 17,31 mln PLN w stosunku do sprzedaży na poziomie 15,37 mln PLN za lipiec 2022 r. (12,6% wzrostu). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do lipca 2023 r. sprzedaż gastronomiczna realizowana przez lokale porównywalne (L2L) wyniosła 106,34 mln PLN i wzrosła o 19,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Emitent przypomina, że sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód Grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Emitent zwraca również uwagę, iż poziom sprzedaży gastronomicznej jest jednym ze wskaźników bieżącego postrzegania sytuacji Spółki, jednak nie może być jedyną podstawą do oceny sytuacji ekonomicznej Spółki. Szczegółowe dane finansowe dotyczące działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w poszczególnych okresach sprawozdawczych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-08 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-08-08 Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki