9,7600 zł
4,50% 0,4200 zł
Setanta Finance Group SA (SET)

Zawarcie przez ALL IN! GAMES umowy sponsora tytularnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA S.A.
Temat
Zawarcie przez ALL IN! GAMES umowy sponsora tytularnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 października 2019 r. zarząd spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (z którą Spółka jest w trakcie procedury połączeniowej; dalej: „ALL IN!”) podpisał ze spółką Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie („Wisła Kraków”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest ustalenie zasad sponsorowania przez ALL IN! sponsora tytularnego sekcji. W zamian za sponsorowanie, Wisła Kraków zobowiązuje się do świadczenia na rzecz ALL IN! usług polegających przede wszystkim na działaniach reklamowych ALL IN! w zakresie esportu, na zasadach przewidzianych w Umowie.

W zamian za świadczenie usług przez Wisłę Kraków o których mowa w Umowie na rzecz ALL IN!, ALL IN! zobowiązuje się przekazać Wiśle Kraków tytułem wykonania Umowy łączne wynagrodzenie w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł netto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych netto), do którego zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Kwota wynagrodzenia będzie płatna w równych ratach miesięcznych, przez okres obowiązywania umowy.

Umowa została zawarta na czas określony 3 lat, od dnia 16 października 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2022 roku. Strony mają możliwość rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem następujących okresów i warunków:
a) w okresie od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 roku, Strony mogą rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, ze skutkiem rozwiązującym na dzień 30 września 2020 roku,
b) w okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 września 2022 roku, Strony mogą rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 January Ciszewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.