REKLAMA

SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 20:01
publikacja
2020-08-31 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. ("ZWZ"):

1. Paweł Przewięźlikowski: 4.990.880 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8.490.880 głosów, co stanowiło odpowiednio 48,62% akcji na ZWZ oraz 59,31% głosów na ZWZ oraz 37,9% w ogólnej liczbie głosów.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden: 1.900.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.900.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 18,51% akcji na ZWZ oraz 13,27% głosów na ZWZ oraz 8,48% w ogólnej liczbie głosów.

3. Bogusław Sieczkowski: 924.384 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.474.384 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,00% akcji na ZWZ oraz 10,3% głosów na ZWZ oraz 6,58% w ogólnej liczbie głosów.

4. Augebit FIZ: 1.039.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.039.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,13% akcji na ZWZ oraz 7,26% głosów na ZWZ oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10.265.762 akcji uprawniających do wykonywania 14.315.762 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474 głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-08-31 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki