REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

SEKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 10 czerwca 2022 r.

2022-05-13 09:44
publikacja
2022-05-13 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb4_2022_zwolanie_ZWZ_10.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 10 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00. Porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu określa załącznik do raportu.

Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki
Plik Opis
rb4_2022_zwolanie_ZWZ_10.06.2022.pdfrb4_2022_zwolanie_ZWZ_10.06.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. - 10 czerwca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2022-05-13 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki