REKLAMA

Rząd przyjął nowelizację przepisów dotyczących pobytu obywateli UE na terenie Polski

2020-12-01 16:02
publikacja
2020-12-01 16:02
fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Jak wyjaśnił PAP wiceminister Bartosz Grodecki, projekt ten ma głównie charakter dostosowawczy - chodzi o zapewnienie stosowania przez Polskę rozwiązań przyjętych w umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Zgodnie z proponowanymi zmianami obywatelom Wielkiej Brytanii wydawane będą dokumenty pobytowe, analogiczne do wydawanych obywatelom UE, ale z odpowiednią adnotacją. Okres przejściowy po brexicie obowiązuje do końca grudnia, stąd ważne jest, aby nowe przepisy weszły w życie od nowego roku.

Inny aspekt propozycji to dostosowanie ustawy, w której wdrożono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 2004 roku, do aktualnego orzecznictwa TSUE dokonującego wykładni jej przepisów. Dotyczy rozszerzenia działania zmienianej ustawy na współmałżonków obywateli RP, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają. Z tą samą dyrektywą związana jest kwestia ograniczenia przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa. Projekt wprowadza m.in. nowe przesłanki odmowy wydania wizy dla członka rodziny obywatela UE, m.in. złożenie fałszywych zeznań, przedstawienie podrobionych dokumentów lub sytuacji, gdy celem ubiegania się o wizę jest obejście prawa.

Polskie przepisy, poprzez proponowany projekt ustawy, mają zostać dostosowane również do rozporządzenia PE i Rady UE z 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych wydawanych obywatelom UE i dokumentów pobytowych. Zmiana dotyczyć będzie m.in. wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywateli UE w formacie zbliżonym do karty pobytu. Zmiana dostosowawcza dotyczyć będzie również ujednolicenia nazewnictwa wydawanych dokumentów. Wprowadzone zostaną też przepisy, które pozwolą na zamieszczanie obrazu linii papilarnych w Karcie Pobytowej i w Karcie Stałego Pobytu oraz dokumentach wydawanych obywatelom W. Brytanii.

Kolejna zmiana dotyczy umożliwienia Straży Granicznej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i dokonania sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia fikcyjnego małżeństwa. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już w ustawie o cudzoziemcach. Zmieniony ma też zostać organ właściwy do wydawania decyzji o wydaleniu obywatela UE i członka rodziny niebędącego obywatela UE. Dotychczas to był wojewoda - teraz będzie nim komendant oddziału SG lub komendant placówki SG.

Charakter dostosowawczy, tym razem do dyrektywy PE i Rady z 2011 roku, ma też przepis, który da możliwość wydania zaświadczenia potwierdzającego, że istnieje w stosunku do obywatela UE lub członka jego rodziny domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu Kodeksu karnego. To ma nieść za sobą możliwość skorzystania przez nich z prawa do m.in. pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które zaczną obowiązywać 2 sierpnia 2021 roku. "Takie rozwianie pozwoli na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem" - wyjaśnił CIR po posiedzeniu. (PAP)

Autorki: Natalia Kamińska, Agnieszka Ziemska

nmk/ agzi/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki