REKLAMA

QUMAK S.A.: Wybór firmy audytorskiej

2019-04-08 11:36
publikacja
2019-04-08 11:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-08
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o wyborze KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Tymienieckiego 25c/410, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 4116, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta oraz przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za następujące okresy: rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

W związku ze zmianami w obowiązujących przepisach Syndyk przekazuje niniejszą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Wykonanie obowiązku wynikającego z art. 133 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nastąpi odrębnie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-08 Piotr Duda Syndyk masy upadłości Qumak S.A. Piotr Duda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki