REKLAMA

Projekt ustawy przekształcającej OFE będzie wymagał dostosowania

2020-09-17 12:42
publikacja
2020-09-17 12:42
fot. Ryvius / Shutterstock

Nowy projekt ustawy przekształcającej OFE będzie wymagał dostosowania względem dotychczasowego projektu m.in. w kwestiach okresu przejściowego, limitów alokacji, a także odpowiedniej wyceny aktywów - wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych wśród zrzeszonych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

"Reforma OFE wymaga dostosowania po doświadczeniach następstw pandemii COVID-19. Korekty powinny objąć m.in. harmonogram, rozwój nowego produktu, komunikację z klientem oraz rozwiązania techniczne" – napisano w komunikacie podsumowującym wyniki z badania przeprowadzonego przez IGTE.

Z opublikowanego na początku września wykazu prac rządu wynika, że Rada Ministrów planuje w III kw. przyjąć nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE. Główne założenia projektu podane w wykazie są zbieżne z poprzednim projektem ustawy ws. OFE który w marcu br. odrzucił Senat.

"W kwestii harmonogramu wdrożenia wskazano na potrzebę odpowiednio długiego vacatio legis dla całej ustawy oraz dodatkowego zweryfikowania i wprowadzenia ewentualnych zmian dat poszczególnych operacji, co ma pozwolić na odpowiedzialne przygotowanie reformy i bezpieczne jej przeprowadzenie" - napisano w komunikacie.

Jako istotne dla badanych wskazano dopracowanie licznych, szczegółowych rozwiązań operacyjnych i technicznych reformy.

"Najważniejszą z nich jest ponowne przeanalizowanie limitów alokacji w akcje oraz przepływów rynkowych. Potrzebne jest doprecyzowanie zapisów ustawowych budzących wątpliwości interpretacyjne, np. kwestii dokonywania wypłat transferowych, czy wpłat dodatkowych do IKE, umorzeń. Podniesiono, że pobranie opłaty przekształceniowej winno mieć odzwierciedlenie w zmianie stanu liczby jednostek rozrachunkowych, a nie w zmianie wartości jednostki rozrachunkowej" - napisano.

Wskazano również na potrzebę uproszczenia procesu łączenia przekształconych podmiotów z TFI, a także, w okresie przejściowym, zwolnienia przekształconych PTE/OFE z rygorystycznych obowiązków obejmujących TFI, czy weryfikacji wymogów kapitałowych wobec aktywów SFIO powstałego z OFE.

"Zgłoszenie uwag do szczegółowych rozwiązań technicznych reformy przez osoby, które będą ten proces przeprowadzać wskazuje, że istnieje przestrzeń do udoskonalenia istniejącej legislacji. W związku z trwającym odłożeniem w czasie transformacji OFE powstaje przestrzeń, by propozycje przeanalizować i dokonać potrzebnych zmian" – powiedziała cytowana w komunikacie prezes IGTE Małgorzata Rusewicz.

W wypowiedziach respondentów podjęty został problem dotyczący odpowiedniej wyceny aktywów przenoszonych do ZUS. Wskazano, że przyjęta w dotychczasowym kształcie ustawy data 15 kwietnia 2019 roku, jako moment wyceny aktywów przenoszonych do ZUS, w wyniku następstw ekonomicznych COVID-19, nie znajduje już uzasadnienia.

"Utrzymanie tego rozwiązania spowodowałoby niezbilansowane zwiększenie długu publicznego, nierówne traktowanie członków OFE wybierających IKE, a przede wszystkim zagroziłoby realizacji celów reformy" - oceniono.

"Często podnoszoną kwestią była potrzeba zwiększenia ułatwień w kontaktach z klientami. Badani postulowali eliminowanie odgórnych ustawowych obowiązków dokonywania przez klientów i instytucje finansowe czynności w formie pisemnej, a także wprowadzenie możliwości składania dyspozycji i oświadczeń woli oraz zawierania umów w postaci elektronicznej, jak również prowadzenia pozostałej komunikacji z uczestnikami przekształconych funduszy w tym trybie" - napisano.

W uzasadnieniu powoływano się na dobre doświadczenia rozwiązań wprowadzonych podczas początkowego okresu pandemii COVID-19.

"W okresie lockdownu wiele różnych instytucji finansowych z powodzeniem wdrożyło komunikację z klientem w postaci elektronicznej i to świetnie zdało egzamin. Wykorzystanie tych rozwiązań w przepisach reformujących OFE odbyłoby się z dużą korzyścią dla klientów i zmniejszyłoby koszty" - dodała Małgorzata Rusewicz.

Badanie członków zarządów Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zostało przeprowadzone przez IGTE metodą CAWI w dniach od 2 do 16 lipca 2020 roku na próbie 10 PTE, członkach izby. (PAP Biznes)

kk/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki