REKLAMA

Projekt podziału domów maklerskich na trzy kategorie

2020-10-23 11:07
publikacja
2020-10-23 11:07
Projekt podziału domów maklerskich na trzy kategorie
Projekt podziału domów maklerskich na trzy kategorie
fot. Krzysztof Kuczyk / / FORUM

Domy maklerskie zostają podzielone na trzy kategorie, ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi - wynika z projektu ustawy w tej sprawie. W zależności od wielkości będą one podlegać innym obostrzeniom.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek projekt noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, która regulować będzie działanie firm inwestycyjnych. Nowe przepisy wdrażać będą prawo unijne (dyrektywę IFD oraz rozporządzenie IFR), ich celem jest stworzenie jednolitych, zintegrowanych ram regulacyjnych dla firm inwestycyjnych.

Autorzy projektu, czyli resort finansów wyjaśniają w uzasadnieniu projektu, że w przypadku Polski prawo unijne odnosić się będzie wyłącznie do domów maklerskich.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość, ich wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

Do pierwszej kategorii zaliczane będą firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym - największe i najbardziej wzajemnie powiązane. Będą one nadal podlegać istniejącym ramom ostrożnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD. Chodzi w tym przypadku o konieczność uzyskania zezwolenia jako instytucja kredytowa.

W drugiej kategorii znajdą się przedsiębiorstwa, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych. Jak wyjaśniono, w tym przypadku będą one podlegać rygorom ostrożnościowym dostosowanymi do szczególnych rodzajów ryzyka.

W trzeciej grupie firm znajdą się z kolei małe i wzajemnie niepowiązane podmioty inwestycyjne. Będą one również podlegać najmniej restrykcyjnym wymogom.

"System nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych, które ze względu na swoją wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi nie są uznawane za podmioty o znaczeniu systemowym, będzie miał zastosowanie do każdej firmy inwestycyjnej. W celu ułatwienia stosowania wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych w UE, które są częścią grup bankowych - uniknięcia zakłóceń niektórych modeli biznesowych, których ryzyka są już objęte zastosowaniem przepisów ostrożnościowych - takie firmy inwestycyjne będą mogły uzyskać zezwolenie na stosowanie wymogów rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD" - dodano w uzasadnieniu.

Projekt reguluje ponadto, że w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, prowadzonych usług zmieniać się będzie konieczny kapitał założycielski. Firmy inwestycyjne będą musiały wykazać, że spełniają w każdym momencie stały minimalny wymóg kapitałowy w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.

W projekcie noweli wskazano ponadto, że małe i niepowiązane wzajemnie firmy inwestycyjne będą musiały mieć fundusze własne równe ich stałemu minimalnemu wymogowi kapitałowemu lub jednej czwartej ich stałych kosztów pośrednich obliczonych na podstawie ich działalności w poprzednim roku, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

W przypadku firm z drugiej kategorii, minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych będzie odpowiadał stałemu minimalnemu wymogowi kapitałowemu, jednej czwartej ich stałych kosztów pośrednich za poprzedni rok lub sumie ich wymogu na podstawie zestawu współczynników ryzyka dostosowanego do specyfiki firm inwestycyjnych (współczynniki K), za pomocą którego ustala się kapitał w odniesieniu do rodzajów ryzyka występujących w określonych obszarach działalności firm inwestycyjnych, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Projekt przewiduje także, że firmy inwestycyjne będą musiały spełniać też wymogi płynnościowe, co skutkować będzie obowiązkiem posiadania odpowiednich procedur wewnętrznych. "Ponadto, będą zobowiązane do utrzymywania, w każdym momencie, co najmniej jednej trzeciej wymogu dotyczącego stałych kosztów pośrednich w aktywach płynnych" - podkreślono.

Zgodnie z nowym prawem, firmy inwestycyjne będą musiały też ujawniać odpowiednie informacje np. o funduszach własnych. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki