WAŻNE

Porównywalna EBITDA Comarchu w I kwartale wyniosła 36,8 mln zł, powyżej konsensusu

2019-05-17 19:30
publikacja
2019-05-17 19:30

Porównywalny wynik EBITDA grupy Comarch w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 36,8 mln zł wobec 16,7 mln zł przed rokiem i 30,9 mln zł konsensusu PAP Biznes - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki.

/ fot. Marian Zubrzycki / FORUM

W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 338,6 mln zł. Były one wyższe o 24,5 proc. niż w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zysk operacyjny wyniósł 20,9 mln zł i był o 20,5 mln zł wyższy niż w pierwszym kwartale 2018 roku.

Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2019 roku 7 mln zł i był o 13,2 mln zł wyższy niż w pierwszym kwartale 2018 roku.

Rentowność operacyjna wyniosła w pierwszych trzech miesiącach roku 6,2 proc., natomiast rentowność netto 2,1 proc.

Grupa Comarch zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 23,5 proc., do 193 mln zł. Został on osiągnięty głównie dzięki dobrej sprzedaży rozwiązań IT dla telekomunikacji, sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji.

Sprzedaż krajowa wzrosła o 25,9 proc., do 145,7 mln zł. Wzrost ten był efektem realizacji dostawy oprogramowania obcego do jednej z instytucji publicznych oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży rozwiązań ERP.

Największy udział w przychodach grupy (24,6 proc.) miała sprzedaż w segmencie telekomunikacja, media, IT (wzrost o 28,1 proc., do 83,3 mln zł). Handel i usługi stanowiły 16,6 proc. całości przychodów (wzrost rdr o 29 proc., do 56,1 mln zł). Finanse i bankowość dostarczyły 12,4 proc. przychodów (spadek rdr o 4,5 proc., do 42 mln zł).

Najmocniejsze wzrosty zanotowały: sektor publiczny (+122 proc., do 36,7 mln zł) oraz przemysł & utilities (+53,9 proc., do 39,9 mln zł).

Koszty działalności w grupie Comarch zwiększyły się, co jest następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT – fundusz płac podstawowych w grupie Comarch wzrósł o 16 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku.

W pierwszym kwartale 2019 roku wielkość zatrudnienia w grupie Comarch wzrosła o 1,7 proc. Na 31 marca grupa Comarch zatrudniała 6141 osób.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w pierwszym kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników. Dane w mln zł.

EBITDA porównywalna do konsensusu nie obejmuje amortyzacji aktywa z tytułu prawa do użytkowania wynikającego z zastosowania MSSF 16 w kwocie 4,56 mln zł. Z uwzględnieniem tej kwoty EBITDA wyniosłaby w pierwszym kwartale 2019 roku 41,2 mln zł, a bez wpływu MSSF 16 EBITDA wynosi 36,8 mln zł.

Na poziomie zysku netto wynik raportowany Comarchu wynosi 6,96 mln zł, a bez wpływu MSSF 16 sięga 7,03 mln zł.

Grupa wdrożyła stosowanie standardu MSSF 16 metodą retrospektywną, z łącznym efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym na 1 stycznia 2019 roku, bez przekształcania danych porównawczych.

Wyniki Comarchu w pierwszym kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł):

1Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 338,7 313,6 8,0% 24,5% -18,5%
EBITDA 36,8 30,9 18,9% 120% -45,3%
EBIT 20,9 13,2 58,3% 3574% -58,0%
zysk netto j.d. 7,0 5,6 23,7% -- -76,2%
marża EBITDA 10,9% 9,9% 0,99 4,70 -5,32
marża EBIT 6,2% 4,2% 1,96 5,97 -5,82
marża netto 2,1% 1,8% 0,26 4,35 -4,97

pr/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
bezimienov
7 milionów zysku wypracowane przez 6141 pracowników. Serio ? Zagatka: jaki wypracowany zysk netto przypada na jednego pracownika na kwartał ?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki