Petrolinvest wykluczony z obrotu. 800 tys. zł kary

Komisja Nadzoru Finansowego ponownie pochyliła się nad ignorowaniem przez Petrolinvest obowiązków informacyjnych. Obrót akcjami spółki zawieszono, nałożono na nią także 800 tysięcy złotych kary.

Petrolinvest wykluczony z obrotu. 800 tys. zł kary
Petrolinvest wykluczony z obrotu. 800 tys. zł kary (FORUM)

- Komisja jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (...) oraz nałożyła na spółkę Petrolinvest SA karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych - czytamy w komunikacie z 315. posiedzenia KNF, które miało miejsce 19 lipca 2016 roku. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu.

Zawieszenie obrotu nastąpi po upływie 30 dni od momentu, w którym decyzja stanie się ostateczna. Póki co zarząd Petrolinvestu ma jeszcze 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Lista przewinień "Petrola" jest jednak długa, zawiera aż 23 punkty. Wszystkie one kręcą się wokół ignorowania przez spółkę obowiązków informacyjnych.

- Ukaranie spółki Petrolinvest SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi - podała Komisja.

Jedenaście grzechów Petrolinvestu

Pierwszą grupę naruszeń stanowi niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej na dzień zmiany warunków umów, w sprawozdaniach rocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2008-09 i sprawozdaniach półrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2008-09.

Druga dotyczy niedokonania przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza w sprawozdaniach rocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) w latach 2008-10 i półrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) w latach 2009-10.

Trzecia związana jest z niedokonaniem przez spółkę wyceny instrumentów pochodnych zawartych w
umowach zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej.

Czwarta związana jest z brakiem wyodrębnienia wartości nabytych licencji w ramach rozliczenia transakcji nabyć jednostek zależnych i współkontrolowanych, w rocznych sprawozdaniach skonsolidowanych za lata 2008-09 i skonsolidowanych sprawozdaniach półrocznych za lata 2009-10.

Piątą było niezakwalifikowanie przez spółkę w sprawozdaniach półrocznych (jednostkowym i skonsolidowanym) za półrocze 2011 r. kredytu długoterminowego jako krótkoterminowego.

Szósta grupa naruszeń związana była z prezentowaniem przez spółkę w jednostkowym sprawozdaniu za 2012 r. i jednostkowym sprawozdaniu za półrocze 2013 r. pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych.

Siódma związana była z opóźnieniem przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości sprawozdań okresowych: raporty półroczne za 2014 r. (jednostkowy i skonsolidowany) spółka przekazała z sześciodniowym opóźnieniem, zaś raporty roczne za 2014 r. (jednostkowy i skonsolidowany) z 62-dniowym opóźnieniem.

Ósma to nie wzięcie pod uwagę wszystkich obiektywnych dowodów utraty wartości przy ocenie ich występowania oraz odpowiednio niedokonanie odpisu aktualizującego wartość niespłaconej pożyczki udzielonej przez spółkę podmiotowi zagranicznemu w sprawozdaniach okresowych za rok 2014 oraz I półrocze 2015 r. (skonsolidowanych i jednostkowych).

Dziewiąta grupa naruszeń dotyczyła nieujęcia w bilansach skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2015 r. oraz za I półrocze 2015 r. umownych odsetek karnych przeterminowanego kredytu zaciągniętego przez jednostkę zależną i miała wpływ na zaburzenie pozycji bilansowych dotyczących skonsolidowanych zobowiązań.

Dziesiąta dotyczyła nierzetelnego zaprezentowania w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2015 r. (skonsolidowanym i jednostkowym) ujawnień odnoszących się do występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogły nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności spółki i grupy kapitałowej do kontynuowania działalności oraz nierzetelnego zaprezentowania ujawnień odnoszących się do oceny dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jedenastą stanowiło sporządzenie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), począwszy od sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r. w sposób, w którym poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania i powodował, iż badający je biegły rewident nie był w stanie wydać opinii z badania lub raportu z przeglądu tych sprawozdań.

To nie pierwszy raz

Wtorkowa decyzja Komisji nie jest pierwszą piętnującą brak poważania akcjonariuszy i rynku przez zarząd Petrolinvestu. Wcześniej spółka m.in. sześciokrotnie z rzędu trafiała na listę alertów i groziło jej nawet wykluczenie z giełdy. Wcześniej m.in. wywiadem inwestorów w pole wywodził prezes Le Guern, za co KNF nałożył karę w wysokości 150 tys. zł. Historia Petrolinvestu powinna być obowiązkową lekturą dla osoby, która rozpoczyna przygodę z giełdą, szerzej opisujemy ją w artykule "Fortuny znikąd, czyli raje dla spekulantów na GPW".

Adam Torchała

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~GGG

łajno wąsacza też padnie jak rycha

! Odpowiedz
0 3 ~xxx

NIGDY zamierzeniem petrolinvestu nie było znalezienie ropy. Celem było sprzedanie naiwnym "osiołkom" z GPW marzeń o bogactwie , słowem ludzie kupili zapis w pamięci komputera za ciężko zarobione prawdziwe pieniądze! Nigdy nie tknąłem tego łajna, ludzi żal a panom prezesom Bertrand, Rychu itd należy życzyć by zostali , któregoś dnia znalezieni w śmietniku martwi z nożami w brzuchu!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~mafioso

Casus Grobelny.

! Odpowiedz
0 1 ~Ads

Prawo i sprawiedliwość wymierzane na śmietniku nożem i bez świadków? Gratuluje poczucia moralności - takie ładne, czyste i nieużywane... Oszustów należy karać i od tego jest prokuratura i sąd - fakt, w Polsce wyjątkowo nieudolne, co nie zmienia faktu, że samosąd i anarchia nie prowadzą do niczego dobrego.

! Odpowiedz
0 2 ~bo

książka "Co do grosza" jest dokładnym scenariuszem działań Petrolinwestu wydana w latach 70 tamtego wieku

! Odpowiedz
0 4 ~pplk

Pisałem już w 2007, że jeżeli ktoś uważa, że Rosjanie sprzedają roponośne pola naftowe w Kazachstanie, to będzie wielkie zdziwienie.
Co innego, kiedy kupowaliby to od Rządu.

! Odpowiedz
2 12 ~gosc

Napiszcie ktory polityk z po-psl trzymal tam swoje brudne lapy

! Odpowiedz
2 12 ~realista

Takich spółek jest mnóstwo na szulerni GPW- w tym niemal wszystkie zagraniczne-które pospadały na kilka procent swoich cen emisyjnych..GPW to jeden wielki skandal- lepiej grać w totolotka niż na tej szulerni..

! Odpowiedz
1 14 ~Batman

ciesze sie ze ten gniot zostanie zdjety z anteny i juz na nia nie wroci a rudy wieprz i do niego sie dobiora z czasem ja stracilem w 2009 jak mialy byc osiedla petrolowcow kto gral to pamieta ale wiecej juz nie okradna.... a gdzie FORWARD i jego 50zł?? :)

! Odpowiedz
2 19 ~to_szopka

w USA dostaliby 150 lat odsiadki i zwrócenie pieniedzy akcjonariuszom a w Polsce pisiorów i platfuzów ?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 0,99% 60 787,38
2019-07-19 14:30:00
WIG20 0,67% 2 337,01
2019-07-19 14:45:45
WIG30 0,71% 2 675,09
2019-07-19 14:45:00
MWIG40 0,59% 4 039,55
2019-07-19 14:30:15
DAX 0,11% 12 241,15
2019-07-19 14:42:00
NASDAQ 0,27% 8 207,24
2019-07-18 22:03:00
SP500 0,36% 2 995,11
2019-07-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.