REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PZ CORMAY S.A.: Zawarcie umowy z NCBiR w sprawie dofinansowania projektu badawczo – rozwojowego PZ CORMAY S.A.

2021-11-12 10:09
publikacja
2021-11-12 10:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-12
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zawarcie umowy z NCBiR w sprawie dofinansowania projektu badawczo – rozwojowego PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. („Spółka”) nr 12/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wniosku Spółki złożonego w ramach trzeciej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dotyczącego projektu „Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19” („Projekt”) Spółka informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację, iż w dniu 5 listopada 2021 r. z NCBiR zawarło ze Spółką umowę na dofinansowanie Projektu.

Koszt Projektu szacowany jest na 2.826.139,31 PLN, a kwota dofinansowania wyniesie 1.610.811,69 PLN i odpowiada kwocie, o którą wnioskowała Spółka.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-12 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-11-12 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki