1,0900 zł
4,61% 0,0480 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Decyzja o przeglądzie opcji strategicznych związanych z projektem budowy nowej fabryki.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-11
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Decyzja o przeglądzie opcji strategicznych związanych z projektem budowy nowej fabryki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w następstwie przeprowadzonej na posiedzeniu Zarządu Emitenta w dniu 11.01.2019 r. dyskusji na temat stanu realizacji projektów strategicznych oraz ich finansowania, Zarząd Emitenta powziął decyzję o konieczności przeprowadzenia przeglądu opcji strategicznych związanych z realizacją budowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego („Inwestycja CP-L”) na działce zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin („Nieruchomość”).
Na obecnym etapie powyższego przeglądu, przedmiotem szczegółowych rozważań będzie scenariusz zakładający przeniesienie Inwestycji CP-L do nowej lokalizacji na terenie Lublina lub okolicznych powiatów.
Jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za ewentualną zmianą lokalizacji Inwestycji CP-L są korzyści wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, głównie w formie zwolnień podatkowych na okres 15 lat.
Rozważany scenariusz zakłada sprzedaż posiadanej obecnie Nieruchomości, zakup nowej nieruchomości w celu zrealizowania Inwestycji CP-L oraz ubieganie się o decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację projektu w postaci Inwestycji CP-L w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Inwestycja CP-L finansowana będzie ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży posiadanego przez Grupę pakietu akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A.
Ponadto, biorąc pod uwagę, że z posiadaną przez Spółkę Nieruchomością związana jest realizacja umowy o dofinansowanie projektu "Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników" objętego wsparciem finansowym w ramach Poddziałania 3.2.1, którego termin realizacji upływa 15 kwietnia 2019 r., oraz brak możliwości przedłużenia terminu jego realizacji, a także brak decyzji PARP w zakresie złożonego przez Spółkę w dniu 16 maja 2018 r. wniosku o ograniczenie zakresu projektu, Spółka nie wyklucza, że środki pochodzące ze sprzedaży Nieruchomości byłyby w części wykorzystane w celu zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach przedmiotowej dotacji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 3 180 683,32 złotych, powiększonego o należne odsetki.
Pozostałe środki pochodzące ze sprzedaży całości lub części posiadanej obecnie Nieruchomości byłyby wykorzystane na co najmniej częściowe sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości.
W ocenie Zarządu Emitenta potencjalne korzyści płynące z powyższego, będącego przedmiotem dalszych analiz scenariusza pokazującego alternatywny plan związany z lokalizacją nowobudowanej fabryki mogłyby pochodzić z:
- nowego systemu wsparcia wynikającego z ww. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
- przeniesienia całej działalności produkcyjno-handlowej do jednej lokalizacji, co stworzyłoby z kolei możliwość upłynnienia należących na dzień dzisiejszy do Grupy aktywów w postaci nieruchomości w Lublinie i Maryninie,
- wyeliminowania ryzyk dotacyjnych związanych z przytoczoną powyżej umową o dofinansowanie w związku z całkowitą spłatą zobowiązań z niej wynikających,
- co najmniej częściowego sfinansowania zakupu nowej tańszej działki w celu realizacji Inwestycji CP-L.
Ewentualne decyzje dot. analizowanego scenariusza, w tym jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-11 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2019-01-11 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.