REKLAMA

PROTEKTOR: Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej.

2022-09-16 16:54
publikacja
2022-09-16 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 15 września 2022 roku Spółka powzięła informację, że w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Komendanta Głównego Policji („Zamawiający”) na realizację zamówienia pn.: „Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę 6 000 par trzewików służbowych” dokonano wyboru oferty Spółki jako jednej z dwóch ofert jako ofert najkorzystniejszych w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy– Prawo zamówień publicznych, z oferentami których ma zostać zawarta umowa ramowa. Cena złożonej przez Emitenta oferty wyniosła 2.199.240,00 zł brutto.

Przedmiotem umowy ramowej będzie produkcja i dostawa maksymalnie 6 000 par trzewików służbowych dostarczanych do jednostek organizacyjnych Policji. Dokumentacja postępowania przetargowego zawiera wzór umowy ramowej, która przewiduje, że umowa ramowa obowiązywać ma do końca roku 2023 roku. Umowa ramowa określać będzie warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone wykonawcy w okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie kierował do wykonawcy zapytanie, określające zakres ilościowy poszczególnych zamówień, a Zamawiający w odpowiedzi składał będzie ofertę wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, zawierana będzie umowa wykonawcza, dotycząca danego zamówienia. Kryteria wyboru ofert określone zostaną szczegółowo w umowie ramowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-09-16 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-09-16 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki