PROPERTYF: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 lipca 2019 r.

2019-06-07 23:12
publikacja
2019-06-07 23:12
Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2019 r. na godz. 09:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.
11.Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12.Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok.
14.Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20190607_231210_0000120746_0000114074.pdf
20190607_231210_0000120746_0000114075.pdf
20190607_231210_0000120746_0000114076.pdf
20190607_231210_0000120746_0000114077.pdf
20190607_231210_0000120746_0000114078.pdf
20190607_231210_0000120746_0000114079.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki