REKLAMA

PROCHEM: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Prochem S.A.

2021-06-07 19:03
publikacja
2021-06-07 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Prochem S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Prochem S.A, przewidującym w porządku obrad Zgromadzenia wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Emitenta, Zarządowi Emitenta została zgłoszona, przez uprawnionego akcjonariusza, kandydatura Jarosława Stępniewskiego.

Życiorys kandydata jest dostępny na stronie internetowej Emitenta, z uwagi na to, że jest on aktualnie Prezesem Zarządu Emitenta. Mandat do pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu Emitenta wygasa w dniu 23 czerwca 2021 r.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o Ofercie Publicznej

§ 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki