REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

2020-09-17 15:21
publikacja
2020-09-17 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20.09.17_Zawiadomienie_TDJ_SA_(Primetech).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3)
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Primetech”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 września 2020 roku otrzymał zawiadomienie od TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000361419, dalej: „Zawiadamiający”), datowane na dzień 17 września 2020 roku, w którym informuje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Primetech, w wyniku zakupu akcji w trybie nabycia znacznych pakietów akcji. Transakcje powyższe odbywały się w związku z ogłoszeniem przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
20.09.17 Zawiadomienie TDJ SA (Primetech).pdf20.09.17 Zawiadomienie TDJ SA (Primetech).pdf Zawiadomienie w trybie art 69 w zw. art. 69a - TDJ SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
2020-09-17 Alina Mazurczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki