REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

2020-09-17 15:23
publikacja
2020-09-17 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20.09.17_Zawiadomienie_TD_(Primetech).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Primetech”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 września 2020 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały (dalej: „Zawiadamiający”), datowane na dzień 17 września 2020 roku, w którym informuje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Primetech, w wyniku zakupu akcji w trybie nabycia znacznych pakietów akcji. Transakcje powyższe odbywały się w związku z ogłoszeniem przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
20.09.17 Zawiadomienie TD (Primetech).pdf20.09.17 Zawiadomienie TD (Primetech).pdf Tomasz Domogała - Zawiadomienie w trybie 69

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
2020-09-17 Alina Mazurczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki