REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy

2019-06-28 16:31
publikacja
2019-06-28 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 6.430.773,60 złotych (słownie złotych: sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 60/100), tj. 0,54 (słownie: pięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję, oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 96.930,79 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 79/100) na kapitał zapasowy Spółki.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-06-28 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki