REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

2019-01-31 23:57
publikacja
2019-01-31 23:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMA MODA S.A., z siedzibą w Warszawie na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U.2018 poz. 757, przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

1. Jednostkowe raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 r. - dnia 27 maja 2019 r.
- za III kwartał 2019 r. - dnia 25 listopada 2019 r.

2. Jednostkowy raport za I półrocze 2019 r. – dnia 16 września 2019 r.

3. Jednostkowy raport roczny za 2018 r. - dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd PRIMA MODA S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-31 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki