REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2022 roku

2022-05-31 18:40
publikacja
2022-05-31 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB-8-22_PLW_SZCZEGOLOWY_WYKAZ_ZMIAN_SQr1Q2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”), w związku z zaistnieniem omyłek w nocie 2 pn.: Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za 1 kwartał 2022 roku, niniejszym informuje o korekcie przedmiotowego raportu okresowego.

Korekta obejmuje zmianę udziału procentowego podanego w kolumnie pn. „Udział w kapitale na” dla danych dotyczących inwestycji w jednostkach stowarzyszonych w ramach Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. oraz usunięcie zdublowanego wersu dla MeanAstronauts S.A.
Szczegółowy wykaz dokonanych zmian został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu.

Skorygowany skonsolidowany raport roczny zostanie przekazany w osobnej publikacji w systemie ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_RB-8-22_PLW_SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN_SQr1Q2022.pdfZałącznik_RB-8-22_PLW_SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN_SQr1Q2022.pdf SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH W RAPORCIE OKRESOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A. ZA 1 KWARTAŁ 2022 ROKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki