REKLAMA

PKNORLEN: Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

2023-03-24 15:29
publikacja
2023-03-24 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyemitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz do kosztów emisji akcji serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

W związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. Spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E "Akcje serii E". Łączne koszty emisji Akcji serii E wyniosły ok. 24,54 mln PLN.
Powyższa kwota obejmuje:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E: ok. 22,57 mln PLN,
- koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 1,97 mln PLN,
- koszty promocji oferty publicznej Akcji serii E: 0,00 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii E wyniósł 0,12 PLN.

W związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A. Spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 534.494.124 akcji zwykłych na okaziciela serii F "Akcje serii F". Łączne koszty emisji Akcji serii F wyniosły 27,15 mln PLN.
Powyższa kwota obejmuje:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F: 25,22 mln PLN,
- koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,93 mln PLN,
- koszty promocji oferty publicznej Akcji serii F: 0,00 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,05 PLN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji ani w związku z ofertą publiczną Akcji serii E, ani w związku z ofertą publiczną Akcji serii F.

Koszty związane z emisją Akcji serii E i Akcji serii F zostały ujęte w księgach jako pomniejszenie kapitału własnego w ramach pozycji Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Patrz także: raport bieżący nr 45/2022 z 11 sierpnia 2022 roku oraz nr 80/2022 z 17 listopada 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Summary of costs related to the issue of shares issued under the public
offering in connection with merger of PKN ORLEN and Grupa LOTOS, and
merger of PKN ORLEN and PGNiGRegulatory announcement no 15/2023
dated 24 March 2023PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs
about the costs related to the issue of series E shares issued under the
public offering in connection with merger of PKN ORLEN and Grupa LOTOS
S.A., as well as to the issue of series F shares issued under the public
offering in connection with merger of PKN ORLEN and PGNiG S.A.In
connection with the merger of PKN ORLEN and Grupa LOTOS S.A. the Company
issued under the public offering 198.738.864 ordinary bearer series E
shares "Series E shares". The total costs of the issue of Series E
shares amounted to PLN 24,54 m, including:- costs of preparing and
conducting of the public offer of Series E shares: ca. PLN 22,57 m;-
costs of preparing of the document for a prospectus exemption, including
consulting costs: ca. PLN 1,97 m;- costs of promoting of the public
offer of Series E shares: PLN 0,00.The average cost of the
public offer per one Series E share amounted to PLN 0,12.In
connection with the merger of PKN ORLEN and PGNiG S.A. the Company
issued under the public offering 534.494.124 ordinary bearer series F
shares "Series F shares". The total costs of the issue of Series F
shares amounted to PLN 27,15 m, including:- costs of preparing and
conducting of the public offer of Series F shares: PLN 25,22 m;-
costs of preparing of the document for a prospectus exemption, including
consulting costs: PLN 1,93 m;- costs of promoting of the public
offer of Series F shares: PLN 0,00.The average cost of the
public offer per one Series F share amounted to PLN 0,05.PKN
ORLEN did not incurred the costs of underwriters fees, due to the fact
that no underwriting agreement was signed by PKN ORLEN either in
connection with the public offer of Series E shares nor the public offer
of the Series F shares.The costs related to the Series E shares
and Series F shares issues were included as a decrease of equity within
the position of “Share premium”.See also: regulatory
announcement no 45/2022 dated 11 August 2022 and no 80/2022 dated 17
November 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Jan Szewczak Członek Zarządu
2023-03-24 Robert Śleszyński p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki