PIT-11 do PIT-37: Odliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne

W zeznaniu rocznym każdy podatnik ma prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. U osób, którym w ciągu roku zaliczki obliczał i pobierał płatnik, podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (od 1.04.2003 r. zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia). Jednak składki tej nie możemy odliczyć w wysokości faktycznie pobranej (w 2003 r. płatnik pobierał składkę w wysokości 8% podstawy jej wymiaru.). Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru. W związku z trwającym właśnie okresem rozliczania zeznań podatkowych przedstawimy na przykładzie sposób odliczenia tej składki.

Osoby, które uzyskały w 2003 r. dochody, od których płatnicy w ciągu roku obliczali i pobierali zaliczki otrzymały od płatnika informację o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach, sporządzoną na druku PIT-11. Do sporządzenia takiej informacji zobowiązany był płatnik, który nie dokonywał podatnikowi rocznego obliczenia podatku. Przypomnijmy, że informację PIT-11 otrzymać powinni m.in. ci podatnicy, którzy uzyskali w 2003 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. W informacji tej, składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczą trzy pozycje: w poz. 68 znajduje się kwota składki pobranej przez płatnika, w poz. 69 - kwota składki pobranej i podlegającej odliczeniu, a w poz. 70 - kwota składki faktycznie odliczonej - jak to przedstawiono poniżej:Tak duża liczba informacji na temat jednego odliczenia od podatku może powodować problemy z przeniesieniem do zeznania kwoty, która zgodnie z przepisami podlega odliczeniu od podatku. Dlatego warto wiedzieć co każda z poszczególnych rubryk oznacza. W pierwszej z przedstawionych pozycji ujęta została kwota faktycznie pobrana i odprowadzona przez płatnika od wypłaconego w ciągu roku wynagrodzenia do wskazanej kasy chorych (a od 1.04.2003 r. do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) - przy czym jak już wspomnieliśmy - w 2003 r. wynosiła ona 8% podstawy jej wymiaru. Wypełniając zeznanie nie bierzemy tej kwoty pod uwagę, gdyż odliczeniu od podatku podlega 7,75% podstawy wymiaru składki.

W następnej pozycji znajduje się kwota składki pobranej i podlegającej odliczeniu - to tę właśnie kwotę przenosimy do druku zeznania rocznego PIT-37 i o nią w pierwszej kolejności pomniejszamy wyliczony od dochodu podatek w sposób przedstawiony poniżej:W pozycji 70 PIT-11 dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie odliczonej ujęta jest kwota składek, która pomniejszała w trakcie roku zaliczki na podatek. Zwykle nie różni się ona od wykazanej w poz. 69.

Odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w zeznaniu za 2004 r. będzie wyglądało analogicznie do przedstawionego powyżej. Niestety, będziemy nadal mogli odliczyć tylko 7,75% podstawy wymiaru składki, mimo że płatnik w 2004 r. zobowiązany jest do potrącania nie 8% ale 8,25% podstawy jej wymiaru.

Podstawa prawna: art. 27b oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Pobierz program do rozliczenia formularzy PIT-y 2003.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl