REKLAMA
PIT 2023

PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2023 roku

2023-11-15 10:19
publikacja
2023-11-15 10:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2023 roku (w nawiasie przedstawiono dane za 3 kwartały 2022 roku):
- przychody ze sprzedaży: 175 888 tys. zł (189 605 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 15 315 tys. zł (15 799 tys. zł)
- zysk (strata) netto: zysk 5 992 tys. zł (9 104 tys. zł).

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za 3 kwartały 2023 roku (w nawiasie przedstawiono dane za 3 kwartały 2022 roku):
- przychody ze sprzedaży: 130 902 tys. zł (134 388 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 13 419 tys. zł (10 310 tys. zł)
- zysk (strata) netto: zysk 6 998 tys. zł (7 091 tys. zł).

Spółka informuje o zmniejszeniu zysku netto Grupy w roku 2023 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w związku ze spadkiem przychodów ze sprzedaży oraz ze wzrostem kosztów finansowych.

Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2023 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 24 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-11-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki