REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.

2021-12-08 19:24
publikacja
2021-12-08 19:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z zakończeniem przez DNB Bank Polska S.A. działalności w Polsce, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę MultiLinii – limitu kredytowego wielocelowego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), do kwoty 200.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 100.000.000 zł, kredytu rewolwingowego do kwoty 50.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 100.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 200.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 200.000.000,00 zł
Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki
Termin zakończenia okresu finansowania: 25.11.2024 r.
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna łączna na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu, do kwoty 240.000.000,00 zł
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu - odroczone do 4 miesięcy od uruchomienia Usługi,
3. zastaw rejestrowy na zapasach Spółki znajdujących się na fabryce w Poznaniu,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o którym mowa w pkt 3 - odroczone do 4 miesięcy od Uruchomienia Usługi,
5. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta – do 120 % kwoty MultiLinii,
6. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Pref S.A. – do 120 % kwoty MultiLinii,
7. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do 120 % kwoty MultiLinii,
8. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym stanowiącym własność Spółki, zlokalizowanym
w Poznaniu,
9. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta zlokalizowanym w Poznaniu,
10. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanym w Poznaniu,
11. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w pkt 8,9,10
12. cesja na rzecz Banku z zawieranych umów/kontraktów na sumę minimum 35.000.000,00 PLN
13. cesja na rzecz Banku (potwierdzona) z każdego finansowanego kontraktu Kredytem Rewolwingowym

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Przemyslaw Borek Wiceprezes Zarządu
2021-12-08 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki