REKLAMA

PCC EXOL S.A.: Aktualizacja raportu o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

2021-07-12 13:12
publikacja
2021-07-12 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Aktualizacja raportu o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. informuje o ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową kredytową zawartą dnia 29 kwietnia 2021 r. na kwotę 55 mln zł.

W dniu 12 lipca 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 2 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Płocku wpisu hipoteki łącznej na księdze wieczystej nr PL1P/00062140/0, prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku.

Hipoteka łączna do kwoty 138 300 000 zł współobciąża nieruchomości wchodzące w skład Wydziału Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położone w Brzegu Dolnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-12 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2021-07-12 Zbigniew Skorupa Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki