REKLAMA

Opłata za obsługę pożyczki wyniosła 135 proc. wypłaconej klientowi kwoty. Skarga nadzwyczajna PG

2021-05-06 08:03
publikacja
2021-05-06 08:03
Opłata za obsługę pożyczki wyniosła 135 proc. wypłaconej klientowi kwoty. Skarga nadzwyczajna PG
Opłata za obsługę pożyczki wyniosła 135 proc. wypłaconej klientowi kwoty. Skarga nadzwyczajna PG
/ Shutterstock

Sąd, wydając nakaz zapłaty, doprowadził do legalizacji lichwiarskiego wykorzystania konsumenta. W sprawie bowiem opłata administracyjna stanowiła około 135 proc. wartości środków faktycznie wypłaconych pożyczkobiorcy - uznał Prokurator Generalny kierując w tej sprawie skargę nadzwyczajną do SN.

Sprawa, o której poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa, dotyczy prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni w listopadzie 2016 r., na podstawie którego wszczęto postępowanie egzekucyjne. Orzeczenie wydano na żądanie spółki z Gdyni, która wniosła do sądu pozew w postępowaniu nakazowym z weksla przeciwko małżonkom, żądając zasądzenia solidarnie kwoty 11,8 tys. zł wraz z odsetkami.

Podstawą żądania spółki była zawarta z jednym z małżonków umowa pożyczki na blisko 15 tys. zł - obejmująca kwotę rzeczywiście wypłaconą pożyczkobiorcy w wysokości 6 tys. złotych, opłatę przygotowawczą 250 zł, opłaty administracyjne ponad 8 tys. zł oraz odsetki. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z umowy był wystawiony przez pożyczkobiorcę weksel własny in blanco.

"Sąd, orzekając w sprawie, nie zbadał potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy, z której wynikało zobowiązanie" - ocenił Prokurator Generalny, wnosząc skargę. Jak dodał, w związku z tym doszło do wydania nakazu zapłaty "jaskrawo niesprawiedliwego w stosunku do pozwanych, z punktu widzenia ich praw jako konsumenta".

Według PG od samego początku umowa pożyczki zakładała "rażące pokrzywdzenie pożyczkobiorcy, przy nadmiernym i nieproporcjonalnym uprzywilejowaniu pożyczkodawcy".

"Sąd w Gdyni nie dokonał uprzedniego zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy pożyczki. Analiza taka pozwoliłaby na ustalenie, że postanowienia umowne dotyczące wysokości opłaty administracyjnej są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto zmierzają do obejścia przepisu o odsetkach maksymalnych, a także stanowią niedozwolone klauzule umowne" - zaznaczono w komunikacie PK.

Dodano, że wszelkie opłaty i prowizje pobierane przez pożyczkobiorcę powinny wyrównywać rzeczywiste koszty poniesione przez niego w związku z podjęciem danej czynności i nie powinny być rażąco wysokie dla konsumenta. "Opłata administracyjna w wysokości ponad 8 tys. zł jest zatem de facto dodatkowym, obok maksymalnego, oprocentowaniem pożyczki" - oceniono w skardze PG.

Dlatego Prokurator Generalny wniósł do SN o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gdyni.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Skargi takie mogą obecnie dotyczyć prawomocnych wyroków zapadłych nawet w końcu lat 90. W Sądzie Najwyższym rozpoznawaniem tych skarg zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dotychczas do SN skierowano ponad 300 skarg nadzwyczajnych, z których najwięcej złożył Prokurator Generalny.

autorzy: Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski

Źródło:PAP
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
mmmmooooo
To są te słynne uczciwe i niezależne sądy z okolic Gdańska, które nie mają związków z prywatnym biznesem związanym z politykami? Mam nadzieję, że to tylko niefortunne przeoczenie bo sędzia miał zły dzień i był zawalony robotą. :)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki