REKLAMA

Od 1 lipca nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych

2019-06-28 18:43
publikacja
2019-06-28 18:43

1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia przewidujące m.in. zmiany w systemie zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR.

/ fot. Filip Radwański / FORUM

Nowe rozwiązania – jak akcentuje w piątkowej informacji resort zdrowia – są wdrażane w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i lepszą organizację pracy personelu medycznego.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego będą przyjmowani pacjenci zgłaszający się samodzielnie, przywiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego, jednostki współpracujące z systemem, zespoły wyjazdowe w ramach zabezpieczenia imprez masowych, a także przywiezieni przez zespoły w ramach działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz zespoły transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

MZ przypomina w informacji przekazanej PAP, że od 1 października w wybranych SOR-ach będzie wprowadzony system segregacji pacjentów. Wszyscy trafiający na SOR zostaną objęci jednolitym systemem triażu – ustalenia stopnia pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie.

System TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym) będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.

Resort wyjaśnia, że personel medyczny przeprowadzi wstępne badanie (triaż), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem.

Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego, nie rzadziej jednak niż co 1,5 godziny.

MZ podkreśla, że nowe rozwiązania ułatwią wyodrębnienie grupy osób rzeczywiście wymagających pilnej pomocy medycznej oraz na przekierowanie z SOR do POZ osób, których stan nie wymaga pilnej interwencji, a które obecnie stanowią znaczne obciążenie oddziałów ratunkowych. Zasady przekierowywania pacjentów do POZ zostaną zapisane w regulaminie organizacyjnym szpitala.

Resort podkreśla, że wzmocniono uprawnienia lekarzy SOR co do umieszczania pacjentów na oddziałach szpitala, co dotychczas stanowiło problem i dodatkowo zniechęcało personel do pracy w SOR. Nowe przepisy precyzują również obowiązek zapewnienia pacjentom niezwłocznego dostępu do diagnostyki w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, w tym do tomografii komputerowej.

Osoby, które zostaną oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, jednak personel udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, znajdujący się w lokalizacji SOR, będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych w SOR, jeśli zajdzie taka konieczność.

MZ podnosi, że ordynatorem SOR od 1 stycznia 2021 roku będzie mógł zostać wyłącznie lekarz mający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od 1 stycznia 2027 r. na stałe obecny w oddziale będzie musiał być przynajmniej jeden lekarz mający tę specjalizację.

Pracę pielęgniarek i ratowników medycznych będzie koordynowała pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, mający wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy w SOR. W szpitalach pojawią się również rejestratorki medyczne i personel pomocniczy.

Liczba ratowników medycznych i pielęgniarek w SOR będzie musiała być na tyle wysoka, by oddział spełniał kryteria czasu oczekiwania pacjentów w poszczególnych kategoriach triażu.

MZ informuje, że jeśli na SOR pojawi się pacjent, u którego podejrzewa się lub stwierdzi chorobę zakaźną, personel zobowiązany jest umieścić go w odizolowanym pomieszczeniu, które również będzie wymagane w oddziale.

Szpitalny oddział ratunkowy będzie miał obowiązek posiadania m.in. desek ortopedycznych na wymianę pomiędzy SOR a zespołami ratownictwa medycznego.

Ministerstwo akcentuje, że w ostatnich czterech latach wydatki NFZ na oddziały ratunkowe wzrosły o ponad 53 proc.

Od 1 lipca nastąpi wzrost tzw. stawki bazowej dla SOR-ów. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ stawka zostanie zwiększona o 10 proc. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Zdrowie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki