REKLAMA

Obroty akcjami na GPW spadają. Ale to wciąż niemal 23 mld złotych

2023-10-03 09:20
publikacja
2023-10-03 09:20

We wrześniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,9 mld zł, czyli o 0,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 3,3 proc. rdr do poziomu 22,1 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Obroty akcjami na GPW spadają. Ale to wciąż niemal 23 mld złotych
Obroty akcjami na GPW spadają. Ale to wciąż niemal 23 mld złotych
fot. Adam Dauksza / / FORUM

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,1 mld zł, o 8,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 65.397,43 pkt. i była o 42,3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 38,8 proc. rdr do poziomu 163,8 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 35,3 proc. rdr i wyniosła 157,1 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami we wrześniu wyniosła 177,6 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1,4 mln szt., czyli o 27,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 33,8 proc. rdr do poziomu 885,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 6,2 proc. rdr do 334,2 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 21,8 proc. rdr do 120,0 tys. szt.

We wrześniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,2 proc. rdr do poziomu 238,2 mln zł oraz spadek łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 26,2 proc. rdr do 66,5 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 105,9 mld zł, wobec 94,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 22,2 proc. rdr do poziomu 336,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 22,1 mld zł wobec 17,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 30 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł we wrześniu br. 13,1 TWh, co oznacza wzrost o 10,1 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 126,3 proc. rdr do poziomu 5,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 19,4 proc. rdr do poziomu 7,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 4,8 proc. rdr do 10,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,6 proc. do poziomu 1,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 9,6 proc. rdr do poziomu 9,6 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,6 TWh, co oznacza wzrost o 13,3 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 5,7 proc. rdr do poziomu 7,5 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 60,2 proc. rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 369 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku we wrześniu 2023 r. wyniosła 631,0 mld zł (136,1 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 412 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1.319,0 mld zł (284,5 mld euro).

We wrześniu na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Inwestowanie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki