REKLAMA

OZE Capital S.A.: Zawarcie istotnych umów

2022-05-13 18:57
publikacja
2022-05-13 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
OZE Capital S.A.
Temat
Zawarcie istotnych umów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy objęcia akcji, Zarząd OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 r. zawarł z Solar Innovation S.A. (dawniej: Ciasteczka z Krakowa S.A.) (dalej: „Kontrahent”) następujące umowy:

1) umowę objęcia akcji w wyniku której Emitent objął 16 mln akcji serii E Kontrahenta za łączną cenę emisyjną w wysokości 16 mln zł;
2) umowę sprzedaży 61 udziałów w spółce Semper Power sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie (nr KRS: 0000452669), które stanowią ok. 51% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach w Semper Power sp. z o.o.,
za łączną cenę 16 mln zł, w wyniku której Kontrahent stał się większościowym wspólnikiem w tej spółce;
3) umowę potrącenia wierzytelności opisanych w pkt 1-2 powyżej, na podstawie której obie wierzytelności umorzyły się w całości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki