REKLAMA
PIT 2023

OVID WORKS S.A.: Zawarcie umowy z Mooneaters S.A. w zakresie udzielenia Emitentowi sublicencji na Opracowanie Gry „Everdream Valley” w wersji na VR na urządzenia Oculus Quest 2 i Oculus Quest 3

2023-11-06 17:57
publikacja
2023-11-06 17:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-06
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Mooneaters S.A. w zakresie udzielenia Emitentowi sublicencji na Opracowanie Gry „Everdream Valley” w wersji na VR na urządzenia Oculus Quest 2 i Oculus Quest 3
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje o zawarciu w dniu 6 listopada 2023 r. umowy [„Umowa”] z Mooneaters S.A. z siedzibą w Olsztynie [„Partner”] [Emitent i Partner łącznie dalej jako „Strony”] dotyczącej opracowania gry „Everdream Valley” w wersji VR [„virtual reality”, „wirtualna rzeczywistość”] na urządzenia Oculus Quest 2 i Oculus Quest 3 [„Opracowanie Gry”].

Partner jest twórcą gry „Everdream Valley” [„Gra”] mającej swoją premierę w maju 2023 roku oraz posiada wyłączne prawa wydania i dystrybucji gry komputerowej o nazwie handlowej „Everdream Valley” na urządzenia Oculus Quest 2, Oculus Quest 3 oraz inne platformy VR, tym m.in. PlayStation VR 1 i 2 .

Zgodnie z postanowieniami Umowy Strony określiły warunki współpracy oraz zasady na jakich:
- Partner udzieli Emitentowi Sublicencji na Opracowanie Gry,
- Emitent przeniesie autorskie prawa majątkowego do stworzonego produktu będącego Opracowaniem Gry [“Produkt”].
Strony określiły plan prac nad Produktem oraz wyznaczyły termin na przekazanie przez Emitenta Produktu Partnerowi do dnia 10.11.2024 roku.

Umowa wskazuje, że Wykonawcy przysługuje ustalone wynagrodzenie z tytułu prawidłowego zrealizowania Umowy, płatne w pięciu ratach po spełnieniu przez Emitenta ustalonych kamieni milowych. Wynagrodzenie wskazane w Umowie pokryje koszty związane z Opracowaniem Gry i stworzeniem Produktu przez Emitenta.

Strony ustaliły również, że Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie będące % częścią przychodów uzyskanych ze sprzedaży Produktu. Szczegóły wynagrodzenia dodatkowego zostaną określone po realizacji przez Wykonawcę określonego etapu Opracowania Gry. Wynagrodzenie dodatkowe zostanie ustalone przez aneks do Umowy.

Emitent informuje, że Gra osiągnęła zwrot nakładów na projekt po 3. miesiącach od premiery, posiada 77% pozytywnych komentarzy na Steam, a jej wersja VR jest wspierana przez Meta Platforms Technologies w obszarze ko-finansowania i dystrybucji.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż nawiązanie współpracy z Partnerem będzie mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2023 i latach następnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-06 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2023-11-06 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki