REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Likwidacja spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.

2021-09-01 15:46
publikacja
2021-09-01 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Likwidacja spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 31.12.2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta - Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o. (dalej: „CP Bolko”) podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji CP Bolko.

Rozwiązanie i likwidacja CP Bolko związana jest ze sprzedażą w dniu 31.12.2020 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa CP Bolko oraz zakończeniem analiz wewnętrznych związanych z możliwymi opcjami dalszej działalności spółki zależnej, o których to Emitent informował w raportach okresowych, które potwierdziły brak zasadności dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-09-01 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki