REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY: Orzeł Biały Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-06-10 16:28
publikacja
2021-06-10 16:28
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Orzeł Biały Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent” ) informuje o jednorazowym i incydentalnym naruszeniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016 (dalej: „DPSN”), tj. zasady: IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 09.06.2021 r., godz.11:00 w Piastowie (05-820) przy ul. Warszawskiej 47 nie uczestniczyli Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Incydentalne odstąpienie od ww. Zasady związane było z realizacją przez Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej innych obowiązków zawodowych, jak i potrzebą ograniczenia liczby osób biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia w związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – COV – 2 Spółka dołoży starań aby w kolejnych Walnych Zgromadzeniach uczestniczyła reprezentacja organów Spółki zgodnie z zasadą IV.Z.11


Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki