REKLAMA
PIT 2023

ORANGEPL: Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2023 roku.

2023-10-23 17:09
publikacja
2023-10-23 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_19-2023_wybrane_dane_3kw2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_19-2023_selected_data_3Q2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-23
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2023 roku.

Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników zostały przedstawione w Nocie 2 do Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzy miesiące zakończone 30 września 2023 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej https://www.orange-ir.pl/pl/centrum-wynikow/).

Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
RB 19-2023 wybrane dane 3kw2023.pdfRB 19-2023 wybrane dane 3kw2023.pdf Wybrane dane za 3 kwartał i dziewięć miesięcy 2023 roku.
CR 19-2023 selected data 3Q2023.pdfCR 19-2023 selected data 3Q2023.pdf Wersja angielska (English version) - (translation of Polish version)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-23 Liudmila Climoc Prezes Zarządu
2023-10-23 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki