REKLAMA

ORANGEPL: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie nowej umowy dotyczącej używania marki Orange.

2020-10-20 20:04
publikacja
2020-10-20 20:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie nowej umowy dotyczącej używania marki Orange.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2020 r. nowa umowa dotycząca używania marki Orange („Umowa”) w latach 2021-2030 została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Orange Polska (w głosowaniu mogli brać udział tylko jej Członkowie Niezależni). Umowa została uzgodniona i będzie podpisana pomiędzy Orange Polska i Orange Brand Services Limited przed końcem bieżącego roku. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.

Zgodnie z Umową opłata licencyjna będzie wynosić 1,6% przychodów ze sprzedaży towarów i usług sprzedawanych pod marką Orange poprzez kanały sprzedaży detalicznej Orange Polska, z wyjątkiem towarów i usług stacjonarnej telefonii głosowej, dla których opłata licencyjna wynosić będzie 0,8%, do momentu gdy udział przychodów z usług konwergentnych w całości skonsolidowanych przychodów Orange Polska przekroczy 21,8%.

Orange to globalna marka obsługująca ponad 260 milionów klientów i obecna na 29 rynkach. W światowym rankingu marek BrandZ wyceniana jest na ponad 20 miliardów dolarów, co czyni ją jedną z 10 najbardziej wartościowych marek telekomunikacyjnych na świecie. Orange jest również wiodącą marką w Polsce. Według zewnętrznych badań rynkowych przeprowadzonych w lipcu 2020 r. Orange była marką pierwszego wyboru dla polskich konsumentów w zakresie usług konwergentnych, światłowodu, mobilnego dostępu szerokopasmowego i mobilnych abonamentowych usług głosowych. Marka Orange jest kluczowa w realizacji strategii Orange Polska, dalszej konsolidacji pozycji rynkowej Orange Polska oraz do tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy.

Niezależnej oceny Umowy dokonała firma PwC, wydając opinię, że z finansowego punktu widzenia warunki Umowy są godziwe dla Orange Polska. W następstwie tego Umowa uzyskała pozytywną opinię Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Orange Polska.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 25/2020Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland20
October 2020(translation of Polish
version) title: Opinion of the
Supervisory Board regarding a new agreement for the use of the Orange
brand. Pursuant to Article 17(1) of the Regulation (EU)
No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, the Management Board
of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”, “Company”) hereby announces that
on 20 October 2020, a new agreement for the use of the Orange brand by
Orange Polska for the period from 2021 to 2030 (“The Agreement”) has
received a positive opinion of the Orange Polska’s Supervisory Board
(with only Independent Members permitted to vote). The Agreement has
been agreed and will be signed between Orange Polska and Orange Brand
Services Limited before year end. Current agreement expires at the end
of 2020.


According to the Agreement the licence fee will amount to 1.6% of
revenues from goods and services sold under Orange brand by Orange
Polska’s retail sales channels with the exception of PSTN goods and
services where the fee will amount to 0.8% until the share of revenues
from convergent services exceeds 21.8% of total Orange Polska
consolidated revenues.


Orange is a global brand serving over 260 million customers and present
in 29 markets. In the BrandZ worldwide brand ranking it is valued at
over $20 billion making it one of the top 10 most valuable telco brands
globally. It is also the leading brand in Poland. According to external
market research conducted in July 2020, Orange was the first choice
brand for Polish consumers with respect to convergence, fibre, mobile
broadband and mobile voice post-paid. The Orange brand is essential for
the implementation of Orange Polska’s strategy, further consolidation of
Orange Polska’s market positioning and for the creation of value for all
stakeholders.


The Agreement received a positive opinion from the Independent Members
of Orange Polska’s Supervisory Board following an independent review by
PwC, which has concluded on the fairness of the agreement to the Company
from a financial point of view.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2020-10-20 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki