REKLAMA

ONDE S.A.: Korekta skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

2022-09-06 14:12
publikacja
2022-09-06 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sf_jednostkowe__onde_30.06.2022_final_skorygowane_signed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Korekta skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, opublikowanego w dniu 5 września 2022 roku.

Emitent wyjaśnia, iż publikując skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku błędnie zamieścił dane w pozycji:

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - Kapitał rezerwowy – Stan na 1 stycznia 2022 r. (str. 3)
Było: 72.487
Winno być: 44.144

W następstwie powyższej zmiany:
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - Kapitał własny – Stan na 1 stycznia 2022 r. (str. 3)
Było: 362.065
Winno być: 333.722

I odpowiednio w pozycji:
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – Kapitał rezerwowy – Stan na 30 czerwca 2022 r. (str.3)
Było: 102.487
Winno być: 74.144

W następstwie powyższej zmiany:
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - Kapitał własny – Stan na 30 czerwca 2022 r. (str.3)
Było: 337.945
Winno być: 309.602

Korekta wynika z omyłki pisarskiej.

Jednocześnie Zarząd ONDE S.A. informuje, że wyżej wymieniona korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ONDE za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest skrócone skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
Załączniki
Plik Opis
sf jednostkowe_ onde_30.06.2022_final_skorygowane_signed.pdfsf jednostkowe_ onde_30.06.2022_final_skorygowane_signed.pdf Skrócone skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2022-09-06 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki