ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ

2019-09-02 10:45
publikacja
2019-09-02 10:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_NWZ_30_09_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_20_09_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-02
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r.
7.Zamknecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o NWZ 30 09 2019.pdfOgloszenie o NWZ 30 09 2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwal na NWZ 20 09 2019.pdfProjekty uchwal na NWZ 20 09 2019.pdf Projekty uchwał na NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-02 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-09-02 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2019-09-02 Ryszard Pisarski Wi8ceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki