REKLAMA

ODLEWNIE: Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020

2020-11-24 07:36
publikacja
2020-11-24 07:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. opublikowanego 12.11.2020 roku

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie SA-Q 3/2020 wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie, w następujących pozycjach:

WYBRANE DANE FINANSOWE:
- w kolumnie 3 kwartały narastająco w tys. zł / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazano wartość: 11 192, winno być: 10 214
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wykazano wartość: - 6 834, winno być: -5 856
- w kolumnie 3 kwartały narastająco w tys. EUR / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, wykazano wartość: 2 520, winno być: 2 299.
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, wykazano wartość: - 1 538, winno być: -1 318

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- w kolumnie 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / II. Korekty razem wykazano wartość: 2 778, winno być: 1 799
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / II. Korekty razem /10. Inne korekty wykazano wartość: -1 473, winno być: -2 452
A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazano wartość: 5 599, winno być: 4 621
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / II. Wydatki wykazano wartość: 6 012, winno być: 5 034
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / II. Wydatki / 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych wykazano wartość: 839, winno być: 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / II. Wydatki / 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli wykazano wartość: 5 166, winno być: 5 027
C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wykazano wartość: -4 458, winno być: -3 480
- w kolumnie 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / II. Korekty razem wykazano wartość: -750, winno być: 1 728
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / II. Korekty razem /10. Inne korekty wykazano wartość: -3 150, winno być: -4 129
A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazano wartość: 11 192, winno być: 10 214
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / II. Wydatki wykazano wartość: 9 463, winno być: 8 485
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / II. Wydatki / 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych wykazano wartość: 839, winno być: 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / II. Wydatki / 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli wykazano wartość: 5 166, winno być: 5 027
C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wykazano wartość: -6 834, winno być: -5 856
Pod tabelą RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w wyjaśnieniach dotyczących pozycji inne korekty wykazane w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji:
- rozliczenie dotacji do projektów celowych wykazano wartość: 1 593, winno być: 1 594
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech wykazano wartość: 3, winno być: 21
Dodano pozycję:
- wypłata nagrody rocznej z zysku netto 960 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-11-24 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-11-24 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki