REKLAMA

NORTH COAST: Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej

2020-09-23 15:45
publikacja
2020-09-23 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-23
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu 3/2019 z dnia 27 marca 2019 r., w którym Spółka informowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu udziałów w spółce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie, w kwocie wynoszącej 8,28 mln zł, Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje iż, North Coast S.A., jako jednostka dominująca wobec Latteria Tinis Sp. z o.o., zaktualizowała model analizy wartości netto aktywów i wartości firmy spółki zależnej.
Przeprowadzona aktualizacja modelu wyceny aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazała konieczność odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów oraz potwierdziła brak przesłanek do objęcia odpisem wartości firmy oraz aktywów trwałych spółki.
Odwrócenie dokonanego odpisu spowoduje rozpoznanie w przychodach finansowych sprawozdania jednostkowego kwoty 8,28 mln a wartość udziałów Latteria Tinis Sp. z o.o. rozpoznawana w bilansie North Coast S.A. na dzień 30.06.2020 zamyka się kwotą 39,1 mln.
Odwrócenie odpisu nie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy North Coast oraz jest operacją bezgotówkową nie wpływającą na bieżącą działalność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-23 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki