REKLAMA
BADANIE

NETWISE S.A.: Zawarcie przez Netwise S.A. porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania

2023-01-17 17:22
publikacja
2023-01-17 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Zawarcie przez Netwise S.A. porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. "Spółka", działając w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, niniejszym informuje, że w dniu 17 Stycznia 2023 roku Spółka zawarła z Panem Jakubem Skałbanią oraz Netwise International sp. z o.o. (dalej łącznie „Strony Porozumienia”) porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) dotyczące nabywania bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, mającego na celu ogłoszenie przez Strony Porozumienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki pozwalającego osiągnąć Stronom Porozumienia 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”), ewentualnego ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji Spółki oraz doprowadzenia do wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect (dalej „Porozumienie”).

Zgodnie z Porozumieniem, Spółka będzie jedynym podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach Wezwania. Zamiarem Spółki jest nabycie w ramach Wezwania nie więcej niż 60 561 akcji Spółki.

Cena oferowana za akcję Spółki w ramach Wezwania została określona przez Strony Porozumienia na 35.00 PLN (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję Spółki.
Porozumienie zawarte zostało na czas określony, konieczny do spełnienia celów określonych w Porozumieniu.
W związku z zawarciem Porozumienia, Strony Porozumienia zawarły w dniu 17 Stycznia 2023 roku z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę dot. przeprowadzenia Wezwania.
Zamiarem Stron Porozumienia jest niezwłoczne ogłoszenie Wezwania, na warunkach wskazanych powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki