REKLAMA

NETIA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-02 19:15
publikacja
2021-06-02 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_i_Grupy_Kapitalowej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_lata_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”) wraz z treścią projektów uchwał ZWZ, załącza do niniejszego raportu dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Netia S.A. z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2020; Sprawozdanie Rady Nadzorczej Netia S.A. z działalności Rady Nadzorczej Netia S.A. oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Netia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Netia S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności RN.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu
2021-06-02 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki