REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Złożenie przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych

2023-03-24 17:20
publikacja
2023-03-24 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Złożenie przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do złożonej przez Spółkę w dniu 06 marca 2023 roku oferty objęcia przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych („GPV”) 4.113.000 (czterech milionów stu trzynastu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. z dnia 16 stycznia 2023 roku („Warranty”), („Oferta”), o której Emitent informował raportem bieżącym numer 21/2023 z dnia 06 marca 2023 roku., zawiadamia, że w dniu 24 marca 2023 roku Spółka otrzymała oświadczenie GPV o przyjęciu Oferty w części dotyczącej 1.113.000 (jednego miliona stu trzynastu tysięcy) Warrantów i objęciu przez GPV 1.113.000 (jednego miliona stu trzynastu tysięcy) Warrantów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu Przemysław Mazurek
2023-03-24 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu Piotr Mierzejewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki