REKLAMA
WEBINAR

Metaversum S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B

2022-12-30 11:30
publikacja
2022-12-30 11:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
Metaversum S.A.
Temat
Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.12.2022 roku doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C oraz określenia uprawnionym do ich objęcia na odstawie uchwały nr 1/12/2022.

Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §10b. statutu Spółki, przydzielonych zostało 505.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.12.2022 roku („Warranty Subskrypcyjne”).

Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki