REKLAMA

MR: Nowe Prawo zamówień publicznych ma usprawnić postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

2020-02-20 14:33
publikacja
2020-02-20 14:33

Rozpatrywanie odwołań przez 3-osobowe składy orzekające, obniżenie opłaty od skargi do sądu, wydłużenie terminu na jej wniesienie – to m.in. zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, które ma usprawnić postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą - wskazuje Ministerstwo Rozwoju.

/ fot. Filip Błażejowski / FORUM

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowego Prawa Zamówień Publicznych. Dzięki nim, jak podkreśla resort rozwoju w czwartkowym komunikacie, rynek zamówień publicznych ma być bardziej atrakcyjny dla wykonawców, a cały system – bardziej efektywny.

"Ważnym ogniwem tego systemu jest Krajowa Izba Odwoławcza, odwołania do niej są dla wykonawców najsilniejszym i najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie przestrzegania zasad konkurencyjności i równego traktowania" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza szereg zmian, które - jak zaznacza resort - odpowiadają na postulaty wykonawców i mają "usprawnić działanie środków ochrony prawnej na rynku zamówień publicznych". Przewiduje, że odwołania wykonawców w przypadku największych postępowań będą rozpatrywać 3-osobowe składy orzekające, obecnie to zazwyczaj jedna osoba. "Wprowadzenie tej zasady pozwoli na zwiększenie jednolitości orzecznictwa i szerszą wymianę poglądów pomiędzy członkami Izby" - wyjaśniono. Dodano, że prezes KIO w sprawach o małej złożoności będzie mógł zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednoosobowym.

Przepisy dają także prawo odwołania się do KIO w znacznie większej liczbie przypadków niż obecnie. "Aktualna ustawa pozwala na skarżenie w postępowaniach o niższej, nieobjętej dyrektywami unijnymi wartości, tylko ściśle określonych czynności zamawiającego. Nie jest możliwe w tych przypadkach wnoszenie odwołania np. na unieważnienie postępowania czy zmiany w ogłoszeniu" - podkreślono. W nowej ustawie wykonawcy będą mogli skarżyć wszystkie czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu, niezależnie od wartości zamówienia.

Resort wskazał też na możliwość wnoszenia odwołań na niezgodne z ustawą postanowienia wzorów umów przygotowywanych przez zamawiających. Chodzi, jak wyjaśniono, m.in. o wprowadzone przez nowe Prawo zamówień publicznych tzw. klauzule abuzywne, czyli zakazane. "Jeżeli wzór umowy będzie naruszał ten katalog, np. przewidywał kary za niezawinione opóźnienie, wykonawcy będą mogli dochodzić przed KIO wykreślenia takiego zapisu" - podkreślono.

Kolejnym usprawnieniem jest wydłużenie terminu na wniesienie skargi do sądu ds. zamówień publicznych na orzeczenie KIO z 7 do 14 dni. "Obniżenie zaś opłaty od skargi na orzeczenie KIO (z pięciokrotności na trzykrotność wpisu od odwołania do KIO) zapewni małym i średnim przedsiębiorcom większą dostępność korzystania ze skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej" - ocenił resort.

MR zwróciło uwagę na wzmocnienie "jednolitości orzecznictwa" w II instancji, dzięki utworzeniu jednego, wyspecjalizowanego sądu ds. zamówień publicznych. "Zmiany będą korzystne również dla zamawiających. Nowa ustawa ogranicza problemy związane z wnoszeniem odwołań w celu przedłużenia postępowania" - napisano. W przypadku stwierdzenia, że odwołanie wniesiono tylko po to, by nie dopuścić do podpisania umowy z wybranym wykonawcą, KIO będzie mogła uchylić obowiązujący w ustawie zakaz zawarcia umowy, który obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia odwołania - wskazano.

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zwiększyć efektywność systemu zamówień publicznych. "Oznacza to uzyskiwanie najlepszych możliwych efektów, czyli prawidłowej, terminowej i zgodnej z pierwotnymi założeniami realizacji umowy" - podkreśliło MR. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki