REKLAMA

MOONLIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 12 września 2023 r

2023-08-14 21:55
publikacja
2023-08-14 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230912_Moonlit_ogloszenie_zwolanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230912_Moonlit_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230912_Moonlit_formularz_do_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230912_Moonlit_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230912_Moonlit_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230912_Moonlit_informacja_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Moonlit_Statut_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-14
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 12 września 2023 r
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 września 2023 r. na godzinę 13:00 w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 ( NWZ ).

W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej
- Projekty uchwał NWZ
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną
- Formularz z instrukcją głosowania dla pełnomocnika
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
- Moonlit statut - tekst jednolity

Emitent informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in.

Uchwała nr __/12/09/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia groszy 20/100), w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Uchwała nr __/12/09/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
20230912_Moonlit_ogloszenie_zwolanie.pdf20230912_Moonlit_ogloszenie_zwolanie.pdf
20230912_Moonlit_projekty_uchwal.pdf20230912_Moonlit_projekty_uchwal.pdf
20230912_Moonlit_formularz_do_glosowania.pdf20230912_Moonlit_formularz_do_glosowania.pdf
20230912_Moonlit_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf20230912_Moonlit_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf
20230912_Moonlit_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf20230912_Moonlit_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf
20230912_Moonlit_informacja_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf20230912_Moonlit_informacja_ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf
Moonlit Statut tekst jednolity.pdfMoonlit Statut tekst jednolity.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-14 Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki