REKLAMA
BADANIE

MO-BRUK S.A.: Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016 w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

2023-01-16 15:55
publikacja
2023-01-16 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-16
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016 w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) zawiadamia niniejszym, że Spółka w dniu 16 stycznia 2023 r. otrzymała decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu („SKO”) z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Uchyloną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego wymierzono Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2016 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości 17.484.597,00 PLN.

Zdaniem Zarządu Spółki przedmiotowa decyzja SKO z dużym prawdopodobieństwem rzutować będzie na treść kolejnych decyzji SKO dotyczących odwołań od decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie opłat podwyższonych za lata 2017, 2018, 2019 i 2020, które również powinny zostać uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia. SKO w szerokim zakresie podzieliło argumentację Spółki co rokuje na pozytywne dla Emitenta ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Zarząd Spółki po analizie zadecyduje o podjęciu kolejnych działań w odniesieniu do decyzji SKO, nie wykluczając wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie przewidzianym prawem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-16 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2023-01-16 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki