REKLAMA

MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

2020-06-10 06:42
publikacja
2020-06-10 06:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Informacja o zawarciu znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r Emitent podpisał umowę z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: "Synthos") na wykonanie usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów ziemi zawierających rtęć o kodzie 170503* w szacowanej ilości 11 000 ton.
Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 5,962 mln zł netto.
Zgodnie z zapisami Umowy Emitent zobowiązany jest do zagospodarowania 100% odpadów będących jej przedmiotem w procesie odzysku R5 w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi lub w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem Umowy Synthos zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej określonej w Umowie tj. 542 zł netto i faktycznie odebranej ilości odpadów. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na wrzesień 2020 roku. Umowa przewiduje okres realizacji umowy na 4 miesiące.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-06-10 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki