REKLAMA
WAŻNE

MLP GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

2020-06-29 17:06
publikacja
2020-06-29 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („MLPG”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLPG, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku, dysponowali 15.590.169 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy MLPG dzielący się na 18.113.255 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 86,07%.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MLPG w dniu 29 czerwca 2020 roku byli:

1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Delft w Holandii, posiadająca 10.319.842 głosów, co stanowiło 66,19% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 56,97% ogólnej liczby głosów,

2. Thesinger Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadająca 1.771.320 głosów, co stanowiło 11,36% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 9,78% ogólnej liczby głosów,

3. AEGON OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.202.305 głosów, co stanowiło 7,71% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 6,64% ogólnej liczby głosów,

4. MetLife OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.500.000 głosów, co stanowiło 9,62% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 8,28% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2020-06-29 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki