REKLAMA

MFO S.A.: Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwszy kwartał 2022 roku

2022-05-10 15:41
publikacja
2022-05-10 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwszy kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2022 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazały: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku wyniosły: 295.143 tys. zł (co stanowi wzrost o 117,61% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 wyniósł: 21.777 tys. zł (co stanowi wzrost o 54,47% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zysk netto za pierwszy kwartał 2022 roku, tj. okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 wyniósł: 16.813 tys. zł (co stanowi wzrost o 43,34% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 26 maja 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2022-05-10 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki